Bonusové úkoly

§1 – DOKTOR

Dva body pro tři týmy, které mají v 0:00 nejméně bodů ze všech týmů. Možno získat opakovaně vícekrát za závod.

§2 – SPÁNEK

Tým, který do svého programu zařadí a realizuje min. šestihodinový spánek, získá prémii 5 bodů. Kontrola probíhá formou odeslání zprávy o začátku spánku a po šesti hodinách zprávy o ukončení spánku. V době mezi zaslanými zprávami není možno se jakkoli přesouvat, získávat checkpointy ani bonusové body (s výjimkou Doktora) a všichni členové týmu by se minimálně měli pokusit se vyspat. Možno získat jednou za závod.

§3 – DOBRÁ ŠESTKA, ŠŤASTNÁ SEDMIČKA A ÚŽASNÁ OSMIČKA

Bod vždy, když tým získá šest checkpointů za jeden den. Pokud získá za jeden den sedm checkpointů, tak získá dva bonusové body. Pokud získá za jeden den osm checkpointů, tak získá tři bonusové body. Den se počítá od 0:00 do 24:00. Možno získat opakovaně vícekrát za závod.

§4 – PRVNÍ A POSLEDNÍ

Dva body za první získaný checkpoint ve hře a dva body za poslední získaný checkpoint v závodu (týká se prvního a posledního checkpointu ze všech týmů).

§5 – PÁV

Dva body získá tým za fotografii se samcem páva. Zachyceni musí být všichni členové týmu a páv v rozpoznatelné vzdálenosti. Ten nemusí mít nutně roztáhnutý ocas. Možno získat jednou za závod.

§6 – VÝPRAVČÍ

Dva bonusové body za vyfocení člena týmu v oblečení výpravčího. Oblečení musí být autentické, zapůjčeno od výpravčího. Závodník na sobě musí mít minimálně čepici, sako a plácačku výpravčího. Možno získat jednou za závod.

§7 – ADRA

Dva body získá tým za fotografii před budovou humanitární organizace ADRA. Kromě sídla je možné se vyfotit také před dobrovolnickými centry a charitativními obchůdky. Podmínkou je, aby na fotografii bylo kromě všech členů týmu zachyceno také logo organizace (nenachází se na všech budovách). Možno získat jednou za závod.

§8 – NÁŠ KRAJ A DOBYVATELÉ

Tým, který bude mít na konci závodu dobyté všechny checkpointy libovolného kraje (včetně těch dolosovaných), získá za každý takový kraj dva body. Tým, který bude mít na konci závodu dobytý alespoň jeden checkpoint z každého kraje, získá jako dobyvatel tři body. Jeden chybějící kraj (pouze jeden) je možné nahradit nevyužitým žolíkem a získat tak dva body. Pro účely všech variant tohoto bonusového úkolu se nebere v úvahu povinný checkpoint, horské etapy ani kraj Hlavní město Praha. Splnění jakékoliv varianty je nutné na konci závodu nahlásit.

§9 – PLNOU PAROU VPŘED!

Dva body získá tým za fotografii s parní lokomotivou. Zachyceni musí být všichni členové týmu a lokomotiva ve standardní velikosti (nikoliv model nebo fotografie). Ta nemusí být nutně v provozu. Možno získat jednou za závod.

§10 – IN MEMORIAM

Dva body získá tým za fotografii před dosud existujícím vlakovým nádražím nebo zastávkou na trati, kde dříve byla a dnes již není provozována pravidelná osobní doprava (ani o víkendech). Jinými slovy, všichni členové týmu se musí vyfotit před stanicí, kde již nejezdí osobní vlaky. Možno získat jednou za závod.