Často kladené dotazy

Pravidla

Kdy je nutné nahlásit využití žolíka?

Využití žolíka je nutné nahlásit až při informování o dobytém checkpointu. Je tedy možné se pro něj rozhodnout i na poslední chvíli.

Může jeden člen týmu využít více žolíků?

Ano, může. Přidělené žolíky lze mezi jednotlivé členy rozdělit libovolně. Není nutné, aby každý využil právě jednoho žolíka.

Je možné využít žolíka na horskou etapu?

Ano, je to možné. Na každý checkpoint horské etapy je však nutné využít jednoho žolíka. Celá horská etapa tedy spořebuje tři žolíky. Případně je možné využít žolíky jen na některé ze tří checkpointů.

Je možné využít žolíka na cíl?

Pravidlo §1 stanovuje, že to možné není. Do cíle tedy musí dorazit tým v plném složení a také se zde musí vyfotit. V případě, že by nějaký člen týmu (nebo celý tým) nemohl počkat do pátku do 16:00, může se tým vyfotit dříve (i o několik hodin). Potom už však závod pro tento tým končí a nemůže dobývat další checkpointy a plnit bonusové úkoly.

Může člen týmu, který právě využívá žolíka, plnit bonusové úkoly?

Ano, může plnit ty bonusové úkoly, které vyžadují pouze jednoho člena týmu. Nemůže však dobývat checkpointy.

Proč musí čistě mužský tým absolvovat povinné odpustky?

Předchozí ročníky závodu ukázaly, že čistě mužské týmy mohou být ve výhodě z hlediska tempa závodu (není to tak samozřejmě vždy a jsou týmy, ve kterých je žena nejzdatnějším členem). Z tohoto důvodu jsou preferovány smíšené týmy. Nicméně, i čistě mužské týmy se mohou závodu účastnit, pouze musí absolvovat povinné odpustky. Čistě ženské týmy žádné odpustky absolvovat nemusí.

Musí čistě mužský tým, jehož navigátorem je žena, absolvovat povinné odpustky?

Pravidlo §13 stanovuje, že navigátor není pro účely těchto pravidel považován za závodícího člena týmu. Čistě mužský tým s navigátorkou tedy povinné odpustky absolvovat musí.

Je povinné nebodované trestné zastavení na hradě Karlštejn považováno za řádný checkpoint?

Ne, toto trestné zastavení za řádný checkpoint považováno není. Nezapočítává se tedy např. do bonusového úkolu DOBRÁ ŠESTKA, ŠŤASTNÁ SEDMIČKA A ÚŽASNÁ OSMIČKA.

Je možné cestovat vlaky jiných společností než České dráhy?

Ano, je možné využít RegioJet, Leo Express i jakéhokoliv dalšího soukromého dopravce. V tom případě však bude nutné si dokoupit potřebnou jízdenku, protože Jízdenka na léto platí pouze ve vlacích ČD.

Může náhradní (autobusová) doprava za vlak zastavit i mimo vlakovou stanici?

Ano, může, a občas se tak i děje bez přičinění. Někdy je dokonce možné se s řidičem domluvit, aby zastavil blíž k checkpointu.

Je možné využít náhradní (autobusovou) dopravu i za tramvaj?

Ano, je to možné. Pravidlo §3 stanovuje, že při výlukách vlaků a kolejových dopravních prostředků MHD je možné využít dopravcem určenou náhradní dopravu, tedy i při výluce tramvaje.

Jakým způsobem budou losovány horské etapy?

Pravidlo §5 stanovuje, že před startem bude vylosováno sedm horských etap (v nabídce jich je celkem dvanáct). Každá z nich obsahuje tři checkpointy a ty je možné dobývat. Za jednotlivé checkpointy jsou přidělovány body zvlášť, není tedy nutné je dobýt všechny.

Mohou být dolosovány a zapečetěny do obálek i horské etapy?

Nemohou. Dolosovány a zapečetěny do obálek mohou být pouze běžné checkpointy.

Kdy je nutné nahlásit dosažení checkpointu?

Dosažení checkpointu je nutné nahlásit bezprostředně po jeho dosažení, nejpozději však ve chvíli jeho opuštění. Nahlášení tedy není možné kvůli ušetření času ponechat na pozdější dobu, např. na cestu z checkpointu nebo do vlaku. Je však možné strategizovat (např. kvůli některým bonusovým úkolům) a zprávu o dosažení checkpointu odeslat až při jeho opuštění.

Kolik členů týmu musí být zachyceno na fotografii dokazující dosažení checkpointu?

Na této fotografii musí být zachyceni všichni členové týmu (případně bez toho člena, který právě využívá žolíka). Lze využít dlouhou ruku, selfie tyč, samospoušť, navigátora v terénu nebo případného kolemjdoucího. Není možné se vyfotit dvakrát (se zachycenými různými členy týmu) a odeslat obě fotografie. Zveřejněna by totiž byla pouze jedna z nich a to by mohlo být pro ostatní týmy matoucí.

Mohou být zachyceny na fotografii dokazující dosažení checkpointu nebo splnění bonusového úkolu mimo členy týmu ještě další osoby?

Kvůli Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nemohou být zachyceny na této fotografii mimo členy týmu žádné další rozpoznatelné osoby. Výjimku představuje přihlášený navigátor, který svým přihlášením souhlasil s pravidly a využitím osobních údajů, a případní další pomocníci, kteří před startem závodu odevzdali vytištěná a podepsaná pravidla.

Je nutné např. absolvovat prohlídku hradu nebo vyjít na vrchol rozhledny?

Ne, to nutné není. V případě dostatečného času se ovšem kulturním zážitkům meze nekladou.

Kde je nutné se vyfotit, pokud checkpoint není přístupný (např. v noci)?

V takovém případě se stačí vyfotit na posledním veřejnosti přístupném místě. Jedná se např. o checkpointy v parcích, které mohou být na noc zavřené. Fotografie u uzamčené brány do parku tedy bude dostačující.

Pokud je checkpointem přímo vlaková stanice nebo velmi blízké místo, je možné se vyfotit z vlaku?

Ne, to není možné. Vždy je nutné z vlaku vystoupit a vyfotit se přímo u daného objektu. Je však samozřejmě možné se domluvit s průvodčím, aby odjezd vlaku pozdržel.

Co znamená servisní čas?

Jedná se o první hodinu po půlnoci, ve které zapisovatel závodu zveřejňuje nové checkpointy, vyhodnocuje bonusový úkol DOKTOR, informuje o tom týmy a předává informace dalšímu zapisovateli (každý den zapisuje někdo jiný). Nově nahlášené dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly budou zpracovány až po tomto čase (může to být i méně než hodina).

Je povinný nebodovaný checkpoint považován za řádný checkpoint?

Ano, jedná se o řádný checkpoint a započítává se např. do bonusového úkolu DOBRÁ ŠESTKA, ŠŤASTNÁ SEDMIČKA A ÚŽASNÁ OSMIČKA.

Jaký čas rozhoduje pro získání prémiových bodů za první a druhé dosažení checkpointu?

Pro získání prémiových bodů rozhoduje čas doručení zprávy o dosažení checkpointu, která byla zapisovateli závodu odeslána přes Facebook. V případě, že jsou od dvou týmů doručeny zprávy v podobných časech, jsou oba týmy dotazovány, kdo z nich byl opravdu na místě dříve. Celý závod je o čestnosti a tým, který byl na místě později, musí dát přednost týmu, který byl na místě dříve a danou prémii si zaslouží.

Mohou být týmu odečteny body, i když nebyl nijak penalizován?

Ano, týmu mohou být odečteny body za unikátně získané checkpointy. Výpočet bodů funguje tak, že při prvním dosažení checkpointu získá tým dva prémiové body za toto první dosažení a okamžitě jeden další prémiový bod za unikátně získaný checkpoint (v této chvíli je tým opravdu jediným, který checkpoint získal). Celkem tedy získá tři prémiové body zároveň. Ve chvíli, kdy checkpoint dobude další tým, dojde k přepočítání bodů. První tým získá pouze dva prémiové body za první dosažení, druhý tým jeden prémiový bod za druhé dosažení. Prémiový bod za unikátně získaný checkpoint nezíská nikdo. Toto přepočítání se tedy projeví odečtením jednoho bodu prvnímu týmu.

Kdy je přesně konec závodu?

Konec závodu je v pátek přesně v 16:00:00. Do této doby je možné nahlašovat dosažení checkpointů a splnění bonusových úkolů. Od času 16:00:01 je počítáno zpoždění.

Bonusové úkoly

Je nutné nahlásit splnění bonusového úkolu?

Pokud to není výslovně uvedeno ani není bonusový úkol podmíněn odesláním fotografie nebo zprávy, dojde k jeho započítání automaticky. V opačném případě je nutné jeho splnění nahlásit a to bezprostředně (pokud to není výslovně uvedeno jinak). Není tedy možné splnit bonusový úkol a jeho nahlášení nechat např. na jiný den.

Kdy budou přičteny body za splnění bonusového úkolu?

Body budou přičteny okamžitě po nahlášení splnění (pokud to daný bonusový úkol vyžaduje) a zpracování zapisovatelem. Výjimku tvoří ty bonusové úkoly, které se už ze své podstaty vyhodnocují v jiném čase (např. o půlnoci nebo na konci závodu). Splněné bonusové úkoly jsou zveřejňovány podle stejného pravidla jako získané checkpointy.

Checkpointy

Co znamená údaj v závorce za názvem checkpointu?

Tento údaj upřesňuje, kde je nutné se vyfotit (např. rozcestník nebo vstup). Neplést se zkratkou státu u pohraničních checkpointů (např. SK), která je také uvedena v závorce.

Proč mají všechny checkpointy v Jihočeském kraji vyšší bodovou hodnotu?

Všechny tyto checkpointy mají o jeden bod více kvůli zvýšení jejich atraktivity. Je tak částečně kompenzována horší dostupnost spojů a řidčí železniční síť oproti ostatním krajům.

Co znamenají údaje o nejbližší vlakové stanici a vzdálenosti?

Tyto informace udávají striktně nejbližší vlakovou stanici (i když nemusí mít nejlepší dostupnost spojů) a vzdálenost k checkpointu od ní včetně oficiálních zkratek (podle portálu Mapy.cz). U některých horských etap jsou uvedeny vzdálenosti bez zkratek (zkratka v horách totiž nemusí znamenat kratší čas), trasu si lze tedy zkrátit. Je nutné vzít v úvahu, že uvedené údaje jsou pouze orientační a pomocné. Jsou sice zodpovědně určovány a ověřovány, ale k nepřesnostem nebo překlepům může vždy dojít. V žádném případě se tedy na ně nelze spoléhat ani se na ně vymlouvat. Úkolem navigátora je naplánovat nejoptimálnější trasu, případně si tyto údaje zkontrolovat.

Je možné vystoupit na vlakové stanici v pohraničí?

Ano, je možné vystoupit na jakékoliv vlakové stanici, tedy i v pohraničí. U některých checkpointů je dokonce taková stanice uvedena jako nejbližší. Jízdenka na léto však platí pouze na území ČR, proto je nutné v příhraničním pásmu dokoupit jízdenku pro tzv. malý pohraniční styk (typicky od poslední stanice na území ČR do první stanice za hranicemi), případně využít služeb soukromého dopravce (např. Trilex).

Je nutné se vyfotit přesně na pozici, kterou zachycuje fotografie v brožuře s checkpointy?

Na začátku závodu každý tým obdrží jeden výtisk brožury s checkpointy (pro zájemce bude k dispozici ke stažení i elektronická verze), která obsahuje názvy a fotografie všech checkpointů (horské etapy mají navíc mapu s vyznačením jednotlivých checkpointů). Tato fotografie je však pouze ilustrativní a jejím účelem je pomoct s identifikací checkpointu. Někdy je zachyceno přesné místo, často se však může jednat o letecký pohled nebo snímek z velké vzdálenosti. Vždy (v rámci možností) je nutné se vyfotit až těsně u checkpointu, jak to stanovuje pravidlo §6.

Přihlášené týmy

Kdo je navigátor a musí ho každý tým mít?

Mít navigátora není povinné, ale vřele doporučované. Jedná se o člověka, který většinou sedí doma za počítačem, je obklopený mapami a jízdními řády, sleduje postup ostatních týmů a na základě všech dostupných informací plánuje další trasu. Podobně je to s navigátorem v terénu, který minimálně část cesty putuje se svým týmem, ale ve zbývajícím čase plánuje jako standardní navigátor a např. hlídá zavazadla. Pokud tým žádného navigátora nemá, je odkázán sám na sebe. To je samozřejmě možné, ale je nutné počítat s větší únavou, protože chvilky pro odpočinek budou věnovány plánování dalšího postupu týmu.

Když se tým účastnil závodu minulý rok, bude mu automaticky rezervována jeho barva?

Loňským týmům barva rezervována nebude. Pokud chce mít tým stejnou barvu i letos, je nutné se včas přihlásit (alespoň jeden účastník).

Je možné se do závodu přihlásit bez složeného týmu?

Ano, je to možné. Stačí v poli „Barva týmu“ zvolit možnost „ZATÍM NEMÁM TÝM“. Přesto je doporučeno si sám hledat další členy týmu nebo přímo oslovit již přihlášené týmy. Pokud se to nepodaří, tak budou před koncem přihlašování všichni účastníci bez týmu vzájemně nakontaktováni. Jestliže se domluví, budou alespoň tři a nebude naplněna maximální kapacita 20 týmů, mohou složit společný tým. V jiném případě není možné garantovat účast v závodu.

Co znázorňuje šedá barva závodníka?

Šedá barva znázorňuje, že daný závodník dosud nezaplatil startovné. Po jeho zaplacení se barva změní na černou.

Průběžné pořadí

Co znamenají údaje PRVNÍ a NEJBLIŽŠÍ?

Tyto informace udávají bodovou ztrátu na první tým, resp. nejbližší tým s lepším pořadím.

Mapa

Co znázorňuje symbol checkpointu?

Symbol checkpointu znázorňuje, zda se jedná o povinný checkpoint (hvězdička), checkpoint z horské etapy (silueta hor) nebo běžný checkpoint (bez symbolu).

Co znázorňuje barva checkpointu?

Barva checkpointu znázorňuje, který tým dosáhl checkpointu jako první (u povinného checkpointu není barva podstatná). Černá barva označuje dosud nedobytý checkpoint.

Dobyté checkpointy

Co znamená číslo u dobytého checkpointu daného týmu?

Toto číslo udává bodovou hodnotu získané prémie (1, 2 nebo 3 body v případě unikátně dobytého checkpointu). Symbol fajfky znázorňuje dobytý checkpoint bez prémie. Daným týmem nedobytý checkpoint je znázorněn prázdným kolečkem.

Týmy

Jak je vypočítána ušlá vzdálenost?

Tato hodnota není vypočítána na základě údajů z GPS lokátorů, ale na základě dobytých checkpointů. Jedná se tedy pouze o orientační ušlou vzdálenost. Jsou do ní zahrnuty dobyté checkpointy (dvakrát vzdálenost uvedená v tabulce) a horské etapy (pouze v případě dobytí všech tří checkpointů). Zkratky či prodloužení, nekompletní horské etapy, trestné zastavení na hradě Karlštejn, cesty za splněním bonusových úkolů apod. zahrnuty nejsou.