Osmero RAIL tour

přes hory,

skály a jeskyně

přes doly,

louky a jezera

na čas

5 dní: 22. 7. – 26. 7. 2024 (pondělí–pátek)

a za body,

+ bonusové body za výjimečná místa a činy

po svých

s mapou a strategií

i vlakem,

šalinou, tramvají a dalšími kolejovými vozidly

týmově,

s humorem, vírou

srdcem

ctí a přátelským soupeřením

bevel

Specifika závodu

Předem znáte všech 297 checkpointů po celé ČR a pohraničí.

Sestavte vlastní 3–5členný tým, ideálně včetně
alespoň jedné ženy.

Na startu a v průběhu se vylosuje 144 checkpointů, které budete dobývat.

Díky GPS lokátorům je
pohyb týmů veřejný
a všem dostupný.

Buďte první tam, kde
nikdo nebyl, plňte
speciální úkoly.

Vyhrávají dobří stratégové a motivovaní závodníci, ne spáči a pohodlní turisté. :-)

Přečtěte si pravidlaNajděte odpovědi
bevel

Do startu 22. 7. zbývá

dní hodin minut sekund
0 00 00 00

Buďte u toho taky!

Přihlašování skončilo
bevel

Důkaz místo slibů

video místo rýmů

experienceadvice
hashtags