Často kladené dotazy

Checkpointy

Co znázorňuje červený vykřičník nebo otazník za názvem checkpointu?

Červený vykřičník znázorňuje, že tento checkpoint již není dostupný (např. byl zbořen nebo přesunut). Červený otazník znázorňuje, že je tento checkpoint dostupný s omezením (např. k němu vede placený vstup nebo je součástí parků či zahrad, které jsou otevřené pouze během dne, případně pouze v létě). Pokud není uveden žádný červený znak, tento checkpoint by měl být dostupný bez omezení. Teoreticky je možné dobývat i nedostupné checkpointy a vyfotit se alespoň na původních souřadnicích.

Mapa

Co znázorňuje symbol checkpointu?

Symbol checkpointu znázorňuje, zda se jedná o checkpoint z horské etapy (silueta hor) nebo běžný checkpoint (bez symbolu). Další symboly znázorňují případné omezení: nedostupný (vykřičník), dostupný s omezením (otazník) nebo dostupný bez omezení (bez symbolu).

Co znázorňuje barva checkpointu?

Barva checkpointu znázorňuje, který fanoušek dosáhl checkpointu jako první. Pokud je však přihlášený fanoušek a daný checkpoint dobyl, tak bude mít jeho barvu (je možné ji změnit v nastavení). Černá barva označuje dosud nedobytý checkpoint.

Fanoušci

Jaký je rozdíl mezi počtem dobytí a počtem checkpointů?

Počet dobytí udává všechna dobytí včetně opakovaných dobytí stejných checkpointů. Počet checkpointů udává pouze unikátní dobytí, tzn. že opakovaná dobytí stejných checkpointů zde zahrnutá nejsou. Pořadí je určeno na základě počtu checkpointů.

Jaký je rozdíl mezi posledním ročníkem a aktuálním rokem?

Posledním ročníkem jsou myšleny checkpointy z posledního ročníku závodu (jedná se o dobyté checkpointy), kdežto aktuálním rokem jsou myšlena dobytí v aktuálním roce (jedná se o čas dobytí).

Přidání dobytí

Doplní se údaje z fotografie automaticky?

Ano, automaticky se doplní datum a čas, a pokud má fotografie uloženou i polohu, tak se na jejím základě automaticky doplní i název checkpointu. Na mobilních zařízeních je však nutné kvůli omezením operačního systému nevybírat fotografii z prvotní galerie, ale kliknout ještě jednou na tlačítko "Procházet". Teprve při výběru z této druhotné galerie se načte i poloha.